Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Coeden Edern

061023-slideshow1

School Council

(Translation coming soon...)

Bydd y disgyblion yn ethol aelodau o’r Cyngor Ysgol yn flynyddol. Eu gwaith yw sicrhau bod llais y plentynyn cael ei glywed a’i weithredu arno.

Yn Ysgol Edern mae’r disgyblion yn cael cyfle i:

  • Cynnig syniadau ar sut i wella eu hamgylchfyd dysgu.
  • Rhoi barn a sylwadau am fywyd yr ysgol.

School Council

School Council

Siarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Contact Details

Headteacher: Mr Ilan Williams

Phone: (01758) 720272

Email: ilan.williams@edern.ysgoliongwynedd.cymru

Address: Ysgol Edern, Ffordd Y Rhos, Edern, Pwllheli, Gwynedd. LL53 8YW

Ysgol Edern ar Facebook Ysgol Edern ar Twitter

Privacy Notice.
© 2022 Copyright Ysgol Gynradd Edern Primary School. All Rights Reserved. Website by Delwedd.