+

Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Cartwn Plant

slideshow-12

Parent Teacher Association

(Translation coming soon...)

Mae Cymdeithas Rieni weithgar iawn wedi’i sefydlu yn Ysgol Edern ac mae croeso i’r holl rieni gyd-weithio i ymgyrraedd at yr un nôd sef codi arian ar gyfer adnoddau ac addysg eu plant, dod i adnabod rhieni eraill ac i drafod pynciau addysgol. Bydd y swyddogion yn cysylltu gyda chwi drwy lythyr i’ch hysbysu pryd fydd y cyfarfodydd. Gobeithiwn fel ysgol weld y rhieni i gyd yn mynychu’r cyfarfodydd hyn.


Information coming soon...Information coming soon...Information coming soon...Information coming soon...Information coming soon...Information coming soon...Information coming soon...Information coming soon...

 

Siarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Privacy Notice.
© 2021 Copyright Ysgol Gynradd Edern Primary School. All Rights Reserved. Website by Delwedd.