Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Cartwn Plant

slideshow-12

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

Mae Cymdeithas Rieni weithgar iawn wedi’i sefydlu yn Ysgol Edern ac mae croeso i’r holl rieni gyd-weithio i ymgyrraedd at yr un nôd sef codi arian ar gyfer adnoddau ac addysg eu plant, dod i adnabod rhieni eraill ac i drafod pynciau addysgol. Bydd y swyddogion yn cysylltu gyda chwi drwy lythyr i’ch hysbysu pryd fydd y cyfarfodydd. Gobeithiwn fel ysgol weld y rhieni i gyd yn mynychu’r cyfarfodydd hyn.

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

 

Siarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Datganiad Preifatrwydd.
© 2021 Hawlfraint Ysgol Gynradd Edern. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.