Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Cartwn Plant

slideshow-12

Pwy ydi Pwy

Mr Dylan Roberts

Ysgol Edern Staff

Pennaeth

Mrs Sian Teleri Hughes

Ysgol Edern Staff

Athrawes y Cyfnod Sylfaen

Mrs Sioned Mai Tudor

Ysgol Edern Staff

Athrawes

Mrs Bethan Dyer

Ysgol Edern Staff

Uwch Gymhorthydd

Mrs Amanda Lloyd

Ysgol Edern Staff

Cymhorthydd y Cyfnod Sylfaen

Mrs Glesni Owen

Ysgol Edern Staff

Cymhorthydd

Mrs Mary Hughes

Ysgol Edern Staff

Cymhorthydd ADY

Ffion Davies

Ysgol Edern Staff

Cymhorthydd ADY

Anti Mary

Ysgol Edern Staff

Cogyddes Cynorthwyol

Anti Carol

Ysgol Edern Staff

Gofalwraig

Siarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Datganiad Preifatrwydd.
© 2021 Hawlfraint Ysgol Gynradd Edern. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.