English

Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Coeden Edern

slideshow-12

Pwy ydi Pwy

Ysgol Edern Staff

Mr Ilan Williams

Pennaeth mewn Gofal

Ysgol Edern Staff

Mrs Sian Teleri Hughes

Athrawes y Cyfnod Sylfaen

Ysgol Edern Staff

Mrs Sioned Mai Tudor

Athrawes

Ysgol Edern Staff

Miss Ffion Davies

Athrawes CPA

Ysgol Edern Staff

Mrs Amanda Lloyd

Cymhorthydd y Cyfnod Sylfaen

Ysgol Edern Staff

Mrs Eira Williams

Cymhorthydd

Ysgol Edern Staff

Mrs Glesni Owen

Cymhorthydd

Ysgol Edern Staff

Mrs Mary Hughes

Cymhorthydd ADY

Ysgol Edern Staff

Anti Carol

Gofalwraig

Ysgol Edern Staff

Anti Astrid

Gofalwraig

Ysgol Edern Staff

Anti Debra

Gofalwraig

 

 

 

 

Siarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Manylion Cyswllt

Pennaeth: Mr Ilan Williams

Ffôn: (01758) 720272

Ebost: ilan.williams@edern.ysgoliongwynedd.cymru

Lleoliad: Ysgol Edern, Ffordd Y Rhos, Edern, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YW

Ysgol Edern ar Facebook Ysgol Edern ar Twitter

Datganiad Preifatrwydd.
© 2023 Hawlfraint Ysgol Gynradd Edern. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.