English

Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Coeden Edern

061023-slideshow1

Cyngor Eco

Bydd y disgyblion yn ethol aelodau o’r Cyngor Eco yn flynyddol. Eu gwaith yw sicrhau bod llais y plentyn yn cael effaith gadarnhaol ar amgylchedd yr Ysgol a thu hwnt

Siop Swapio

Siop Swapio

Aelodau

  • New Category
 
 
  • 190124-cyngor
  • 190124-cyngor-1
  • 190124-cyngor-2
  • 190124-cyngor-3
  • 190124-cyngor-4
190124-cyngor

 

Siarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Manylion Cyswllt

Pennaeth: Mr Ilan Williams

Ffôn: (01758) 720272

Ebost: ilan.williams@edern.ysgoliongwynedd.cymru

Lleoliad: Ysgol Edern, Ffordd Y Rhos, Edern, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YW

Ysgol Edern ar Facebook Ysgol Edern ar Twitter

Datganiad Preifatrwydd.
© 2023 Hawlfraint Ysgol Gynradd Edern. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.