Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Cartwn Plant

slideshow-12

Cyngor Ysgol

Bydd y disgyblion yn ethol aelodau o’r Cyngor Ysgol yn flynyddol. Eu gwaith yw sicrhau bod llais y plentyn yn cael ei glywed a’i weithredu arno.

Yn Ysgol Edern mae’r disgyblion yn cael cyfle i:

  • Cynnig syniadau ar sut i wella eu hamgylchfyd dysgu.
  • Rhoi barn a sylwadau am fywyd yr ysgol.

Cyngor Ysgol

Cyngor Eco

Siarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Datganiad Preifatrwydd.
© 2021 Hawlfraint Ysgol Gynradd Edern. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.