Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Coeden Edern

061023-slideshow1

Eco Council

(Cyfieithiad i ddod..)

Bydd y disgyblion yn ethol aelodau o’r Cyngor Eco yn flynyddol. Eu gwaith yw sicrhau bod llais y plentyn yn cael effaith gadarnhaol ar amgylchedd yr Ysgol a thu hwnt

Siop Swapio

Siop Swapio

Siarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Contact Details

Headteacher: Mr Ilan Williams

Phone: (01758) 720272

Email: ilan.williams@edern.ysgoliongwynedd.cymru

Address: Ysgol Edern, Ffordd Y Rhos, Edern, Pwllheli, Gwynedd. LL53 8YW

Ysgol Edern ar Facebook Ysgol Edern ar Twitter

Privacy Notice.
© 2022 Copyright Ysgol Gynradd Edern Primary School. All Rights Reserved. Website by Delwedd.