Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Cartwn Plant

161020-slideshow2

Welcome to Ysgol Edern’s Website

‘Yma’n Ysgol Edern Ysgogwn a Heuwn Had’
(‘Here at Ysgol Edern, we Nurture and Sow Seeds.’)

Ysgol Edern is a happy and safe community which promotes every child’s education.

We endeavour to encourage every pupil’s spiritual and moral growth as well as ensure an education of the highest standard.

We would like the pupils to look back at their time at Ysgol Edern as a happy time that provided a firm foundation for their lives as they develop into citizens of the future.

‘Dysgwn fel teulu
Yn yr ysgol hon.
Tyfwn fel cymuned
Yn Hapus a Llon.’

(‘We learn as a family
At this school.
We grow as a community
With Happiness and Joy.’)

 

Mr Ilan Williams

Acting Headteacher


Latest News

17.01.20 Hyfforddiant Cymorth Cyntaf (Welsh only)

Blwyddyn 5 a 6 yn cael Hyfforddiant Cymorth Cyntaf - click here


08.11.19 Brysur yn Adeiladu Cestyll

Bum yn brysur yn adeiladu cestyll yn Ysgol Edern


22.07.19 Mabolgampau 2019

Diwrnod Mabolgampau Ysgol Edern.


01.07.19 Glan-llyn

Blwyddyn 5 yn cael hwyl a Sbri yng Nglan-llyn.

 

To read more of our latest news, click here.

Gwefan Cyngor Gwynedd

Pay Here

Gwefan TTRockstars

TTRockstars

Gwefan Hwb

Hwb

Gwefan Reading Eggs Website

Reading Eggs

Siarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Contact Details

Headteacher: Mr Ilan Williams

Phone: (01758) 720272

Email: ilan.williams@edern.ysgoliongwynedd.cymru

Address: Ysgol Edern, Ffordd Y Rhos, Edern, Pwllheli, Gwynedd. LL53 8YW

Ysgol Edern ar Facebook Ysgol Edern ar Twitter

Privacy Notice.
© 2022 Copyright Ysgol Gynradd Edern Primary School. All Rights Reserved. Website by Delwedd.