Cymraeg

Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Coeden Edern

061023-slideshow1

Websites

 

HWB

Gwefan HWB Website

Cyw S4C

Gwefan Cyw Website

ThinkUKnow

Gwefan ThinkUKnow Website

School Beat

Gwefan School Beat Website

Reading Eggs

Gwefan Reading Eggs Website

TT Rockstars

Gwefan TT Rockstars Website

NSCPP

Gwefan NSPCC Website

Cymorth Cristnogol

Gwefan Cymorth Cristnogol Website

Tric a Chlic - iTunes

Tric a Chlic - iTunes

Tric a Chlic - Google Play

Tric a Chlic - Google Play Store

BBC

Gwefan BBC Website

 


Siarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Manylion Cyswllt

Pennaeth: Mr Ilan Williams

Ffôn: (01758) 720272

Ebost: ilan.williams@edern.ysgoliongwynedd.cymru

Lleoliad: Ysgol Edern, Ffordd Y Rhos, Edern, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YW

Ysgol Edern ar Facebook Ysgol Edern ar Twitter

Datganiad Preifatrwydd.
© 2023 Hawlfraint Ysgol Gynradd Edern. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.