English

Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Coeden Edern

slideshow1

Croeso i Wefan Ysgol Edern

‘Yma’n Ysgol Edern Ysgogwn a Heuwn Had.’

Mae Ysgol Edern yn gymuned hapus a diogel sy’n ysgogi addysg pob plentyn.

Ymdrechwn i hyrwyddo twf ysbrydol a moesol pob disgybl yn ogystal â sicrhau addysg o’r safon uchaf.

Hoffem weld y disgyblion yn edrych yn ôl ar eu cyfnod yn Ysgol Edern fel cyfnod hapus sydd wedi bod yn sylfaen gadarn i’w bywyd wrth iddynt ddatblygu’n ddinasyddion y dyfodol.

‘Dysgwn fel teulu
Yn yr ysgol hon.
Tyfwn fel cymuned
Yn Hapus a Llon.’

 

Mr Ilan Williams

Pennaeth Mewn Gofal

 

Newyddion Diweddaraf

23.10.23 Taith Gerdded

Byddwn yn cynnal ein taith gerdded ar y 23ain o Hydref


19.10.23 Bore Coffi

Mae croeso i bawb yn ein bore coffi ddydd Iau nesaf


17.01.20 Hyfforddiant Cymorth Cyntaf

Blwyddyn 5 a 6 yn cael Hyfforddiant Cymorth Cyntaf


08.11.19 Busy Building Castles

We've been busy building castles in Ysgol Edern

 

Am fwy o newyddion, cliciwch yma.

Gwefan Cyngor Gwynedd

Talwch Yma

Gwefan TTRockstars

TTRockstars

Gwefan Hwb

Hwb

Gwefan Reading Eggs Website

Reading Eggs

Siarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Manylion Cyswllt

Pennaeth: Mr Ilan Williams

Ffôn: (01758) 720272

Ebost: ilan.williams@edern.ysgoliongwynedd.cymru

Lleoliad: Ysgol Edern, Ffordd Y Rhos, Edern, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YW

Ysgol Edern ar Facebook Ysgol Edern ar Twitter

Datganiad Preifatrwydd.
© 2023 Hawlfraint Ysgol Gynradd Edern. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.