Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Cartwn Plant

slideshow-11

Dosbarth Cyfnod Allweddol 2

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

 

 

 


Siarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Datganiad Preifatrwydd.
© 2021 Hawlfraint Ysgol Gynradd Edern. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.